مهلت ثبت درخواست ميهمان برای نيم سال اول سال تحصيلی ۹۸-۹۷

 

به اطلاع دانشجويان گرامي مي­رساند: 

مهلت ثبت درخواست ميهمان براي نيم سال اول سال تحصيلي ۹۸-۹۷ در سامانه آموزشي هم آوا

از تاريخ ۹۷/۰۶/۳۱ لغايت ۹۷/۰۷/۰۶ مي­باشد.