نام مركز: مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر قزوین

سال تاسيس مركز: 1391

معرفي ارگان مربوطه: 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اهداف تاسيس مركز: 

تربیت نیروهای متخصص و کاردان در حوزه رشته های هنری و اشاعه فرهنگ دانش و مهارت در زمینه ی فرهنگ و هنر

معرفي كلي كاركنان مركز:

  • آقای محمد حسین سلیمانی الموتی - مدیر مرکز
  • خانم زينب گودرزوند چگيني - مسؤول امور مالی
  • خانم فاطمه بیگلری - معاون آموزشي مركز
  • آقای محمد اکبری مسؤول حراست